ไฟโตสเตอรอล ลดคลอเลสเตอรอล

ไขมันในเลือด คลอเลสเตอรอล LDL หลอดเลือดหัวใจ ดูแลได้

ไฟโตสเตอรอล สารสกัดจากถั่วเหลือง ลดการดูดซึมโคเลสเตอรอล ในระบบทางเดินอาหาร ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลโดยรวม และ ลด แอลดีแอลโคเลสเตอรอล (LDL Cholesterol) ไฟโตสเตอรอล กับคลอเลสเตอรอล ไฟโตสเตอรอล (Phytosterols) เป็นสารสเตอรอลที่พบในพืช มีโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายกับคลอเลสเตอรอลมาก จึงช่วยยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปไม่ให้เข้า สู่กระแสเลือดด้วยกลไกการเข้าไปแทนที่โคเลสเตอรอล ที่ตัวรับคลอเลสเตอรอล (และตัวไฟโตสเตอรอลเองจะถูกดูดซึมได้น้อยมาก) ทำให้คลอเลสเตอรอลจากอาหารถูกดูดซึมน้อยลงและถูกขับออกมาพร้อมกับอุจจาระในที่สุด 

ดังนั้นการบริโภคไฟโตสเตอรอลจะช่วยทำให้ระดับคลอเลสเตอรอลรวม และแอลดีแอล คลอเลสเตอรอล (LDLCholesterol) หรือคลอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี ลดลง โดยที่ไม่ไปกระทบกับ เอชดีแอล คลอเลสเตอรอล (HDL Cholesterol) หรือคลอเลสเตอรอลชนิดดี เป็นผลให้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงไฟโตสเตอรอล 60 แคปซูล ราคา 735 บาท
มีบริการเก็บเงินปลายทาง

สามารถนำรหัสสมาชิก 13106782 ไปซื้อได้ที่ช็อปกิฟฟารีน 
สั่งซื้อสินค้าสอบถามข้อมูลทักไลน์ได้เลยค่ะ @sunnygiff
เพิ่มเพื่อน