เสริมมวลกระดูกให้แข็งแรงด้วยแคลเซียมที่เพียงพอ

สมาชิกถาม : คุณหมอครับ ถ้าเราทาน งาดำ หรือเซซามิเอส หรือซีมินดริงค์แล้ว ไม่ต้องทานแคลดีแมกซ์ก็ได้ใช่ไหมครับ

คุณหมอตอบ : ไม่ใช่ครับ

ถ้าเราอยากทาน ควรทานทั้ง 3 อย่างเลย เราจะไม่ทานแคลเซียมเสริมก็ต่อเมื่อเราทานนมมากพอ คือ วัน ละ  600 ซีซี คือนมแก้วใหญ่ 2 แก้ว ต่อวันและทุกวัน  คนไทยมักไม่ทานเช่นนี้ แต่สำหรับฝรั่ง เช่น ทางยุโรป เขากินนม เนย พิซซ่า ซึ่งมีแคลเซียมในอาหารมากมาย แคลเซียมเสริมอาจจะไม่จำเป็นเลยก็ว่าได้

ซีมินดริ๊งค์ก้บแคลดีแมกซ์ ในแง่แคลเซียมแตกต่างกันอย่างไร ซีมินดริงค์ มีแคลเซียม 100 มิลลิกรัม แคลดีแมกซ์ มี 450 และ 600 มิลลิกรัม ดังนั้น ถ้าแคลดีแมกซ์ 600 มิลลิกรัม จะมีแคลเซียมมากกว่า 6 เท่า  ทั้งคู่เป็น แคลเซียมคารบอเนท ( CaCO3 ) เหมือนกัน แต่รูปร่างต่างกันหน่อย ทั้งซีมินดริ๊งค์และแคลดีแมกซ์ เป็น แคลเซียมคาบอเนท ซึ่งเป็นแคลเซียมชนิดที่ดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีที่สุดในโลก อยู่แล้ว คือ 40%  สูงกว่า ทุกแบบ และใช้เป็นยากินกันทั่วโลก


ซีมินดริ๊งค์ มีแคลเซียม 100 มิลลิกรัม ด้วยรูปร่างพิเศษ ทำให้ดูดซึมเร็วกว่า คือดูดซึมหมด ประมาณใน 2 ชั่วโมง (โดยงานวิจัยเทียบกับค่าฮอร์โมนที่บ่งบอกแคลเซียมในเลือด) และจะดูดซึม 40% เมื่อกิน 100 มิลลิกรัม จะเข้าร่างกาย 40 มิลลิกรัม แคลดีแมกซ์ 600 มีแคลเซียม 600 มิลลิกรัม ดูดซึมช้ากว่า คือดูดซึมหมดใน 3 ชั่วโมง แต่เมื่อ 3 ชั่วโมง ก็ดูดซึมหมด 40% เหมือนกัน ถ้าทาน 600 มิลลิกรัม จะได้แคลเซียม 240 มิลลิกรัม เข้าร่างกาย คือได้มากกว่า 6 เท่าครับ ร่างกายต้องการแคลเซียมกินจากอาหาร วันละ 800 - 1200 (โดยต้องการดูดซึมเข้าไปจริงๆ วันละ 40% ของที่กิน คือ ร่างกายต้องการจากการดูดซึม เพียง 320 - 480 มิลลิกรัม เท่านั้น)

ในอาหารประเทศไทย มีงานวิจัยแล้วว่าอาหารไทย ทั่วไปในแต่ละวัน มีแคลเซียมในอาหารประมาณ 200 - 300 มิลลิกรัม แต่ร่างกายต้องการอาหารที่มี แคลเซียม 800 - 1200 มิลลิกรัม ต่อวัน เราจึงต้องกินเพิ่ม อีกวันละ 600 - 900 มิลลิกรัมต่อวัน คือนมก็ได้ หรือแคลเซียมเสริมก็ได้


ดังนั้นคนสูงอายุ เวลาไปโรงพยาบาล คุณหมอจึงจ่ายแคลเซียมให้ทานเสมอๆ เลยสำหรับคนไทย เพื่อไม่ให้กระดูกบางหักง่าย อย่างที่ทราบคือเราจะงดไม่ให้ทาน เฉพาะคนเป็นโรคนิ่วในไต คือบางคนจะทานไม่ได้ บางคนทานได้ ต้องตรวจปัสสาวะอีกทีก่อน เราจึงควรทานแคลดีแมกซ์ ซึ่งมีแคลเซียม 600 และ ถ้าเราจะทานซีมินดริ๊งค์ร่วมด้วย ก็ยิ่งดีใหญ่เลยครับ ส่วนงาดำ เพิ่มการสร้างมวลกระดูกจากการลดการทำลาย กระดูก คือถ้ากระดูกโดนทำลายน้อยลง ก็ย่อมแข็งแรงกว่า แต่อย่างไรก็ต้องทานแคลเซียมไปช่วยสร้างกระดูกเสมอครับ จึงใช้งาดำแทนการกินแคลเซียมไม่ได้ ได้แต่กินเสริมเข้าไปนะครับ

เครดิต : นายแพทย์จักรพงศ์ ไพบูลย์ กิฟฟารีน