อาหารเสริมต้านมะเร็งกิฟฟารีน อีจีซีจี เห็ดหลินจือ ขมิ้นชัน

มะเร็ง (Cancer) มะเร็งหรือเนื้อร้าย คือ เนื้องอกชนิดร้ายที่กลายมาจากเนื้อเยื่อปกติของร่างกาย มีการเจริญเติบโตและเเพร่กระจายอย่างรวดเร็ว อยู่นอกเหนือการควบคุมของร่างกาย และมีโทษต่อร่างกาย

ปัจจุบันมะเร็งเป็นสาเหตุการตายในอันดับแรกๆของคนไทย ที่พบบ่อยในบ้านเรา ได้แก่มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง มะเร็งช่องปาก พบมากในคนอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป แต่ก็อาจพบในเด็กและคนหมุ่นสาว แบ่งเป็น 2 สาเหตุใหญ่

1) ปัจจัยภายในร่างกาย เช่น
 ⇒ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 ⇒ เชื้อชาติ เช่น ชาวจีนเป็นมะเร็งของโพรงหลังจมูกและหลอดอาหารมาก
 ⇒ เพศ มะเร็งปอด พบมากในผู้ชาย มะเร็งเต้านม พบมากในผู้หญิง
 ⇒ อายุ มะเร็งของลูกตา มะเร็งของไต พบมากในเด็ก
 ⇒ กรรมพันธุ์ มะเร็งเต้านมบางชนิด มะเร็งตับอ่อน มะเร็งลำไส้ใหญ่ พบว่า มีความสัมพันธ์กับ กรรมพันธ์ุ 

2) ปัจจัยภายนอกร่างกาย เช่น

2.1) ปัจจัยทางกายภาพต่างๆ เช่น
 ⇒ ฟันปลอมที่ไม่กระชับเวลาเคี้ยวอาหารมีการเสียดสีกับเงือกหรือเพดานปาก นานๆเข้าอาจ ทำให้เกิด มะเร็งทางเหงือกได้
 ⇒ การกินอาหารหรือเครื่องดื่มร้อนจัดเป็นประจำ จะมีการระคายเคืองบริเวณหลอดอาหารนานๆ เข้าอาจทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้
 ⇒ รังสีต่างๆ ถ้าร่างกายได้รับเป็นระยะเวลานานๆก็อาจเกิดมะเร็งอะวัยวะได้
 ⇒ แสงอัลตราไวโอเลต อาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังหรือริมฝีปาก

 2.2) สารเคมี สารก่อมะเร็ง (Carcinogen) มากว่า 450 ชนิด เช่น อาหารพืชและสารเคมี
 ⇒ สารหนู เป็นมะเร็งผิวหนังและปอด
 ⇒ ใยหิน เกิดมะเร็งปอด
 ⇒ สารนิเกิล เกิดมะเร็งปอด และโพรงไซนัส
 ⇒ บุหรี่ มีสารเบ็นซ์ไพรีน เรียก ทาร์ หรือ น้ำมันดิน และสารเคมีพวกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ทำให้เกิดมะเร็งปอด ช่องปาก ลำคอ กล่องเสียง หลอดอาหาร ตับอ่อน ปากมดลูก กระเพาะปัสสาวะ
⇒ แอลกอฮอล์ เกดิมะเร็งช่องปาก ลำคอ กล่องเสียง ตับ หลอดอาหาร ลำไส้ใหญ่ เต้านม
⇒ สารฟอร์มมาลดีไฮด์ เกิดมะเร็งจมูก โพรงหลังจมูก
⇒ เบนซีน เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว
⇒ การเคี้ยวหมากหรือการจุกยาฉุน เกิดการระคายเรื้อรังยังเป็นมะเร็งช่องปาก
 ⇒ สารไนโตรซามีน ในการหมักเนื้อสัตว์ ดินประสิว เกิดมะเร็งตับ กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่
⇒ ดีดีที เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วมีฤทธิ์ เหมือน ไนโตรซามีน

2.3) ฮอร์โมน ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีความสัมพันธ์การเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งโพรงมดลูก ฮอร์โมนแอนโตรเจน สัมพันธ์การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

2.4) การติดเชื้อ เช่น
⇒ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี หรือ ซี ความสัมพันธ์การเกิดมะเร็งตับ
⇒ การติดเชื้อไวรัสเอซพีวี ความสัมพันธ์การเกิดมะเร็งปากมดลูก กล่องเสียง และทอมซิล
⇒ การติดเชื้อไวรัสเอชทีแอลวี ความสัมพันธ์การเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว และต่อมน้ำเหลือง
⇒ การติดเชื้อไวรัสอีบีวี ความสัมพันธ์การเกิดมะเร็งโพรงหลังจมูกและต่อมน้ำเหลืองชนิดเบอร์กิต
⇒ การติดเชื้อเอชไอวี ความสัมพันธ์การเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งหลอดเลือด
⇒ การติดเชื้อเอชไพโลไร ความสัมพันธ์การเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร

2.5) สารพิษ เช่น อัลฟลาท๊อกซิน เชื้อราปนเปื้อนในอาหาร ทำให้เกิดมะเร็งในเซลล์ตับ

2.6) พยาธิ เช่น พยาธิใบไม้ในตับ ทำให้เกิดมะเร็งเซลล์ท่อตับ

2.7) อาหาร
⇒ ภาวะขาดอาหาร เช่นโรคตับแข็ง เกิดจากขาดสารโปรตีนทำให้เกิดมะเร็งตับ
⇒ การบริโภคอาหารพวกไขมัน สัมพันธ์กับมะเร็งเต้านม ลำไส็ใหญ่ รังไข่ ต่อมลูกหมาก มดลูก และตับอ่อน
⇒ การบริโภคอาหารค็มหรืออาหารหมักเกลือหรืออาหารรมควน ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร อาการ อาการทั่วไปที่พบร่วมกันในมะเร็งทุกชนิด คือ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว อาจมีไข้เรื้อรัง ท้องอืดเฟ้อ คลื่นไสอาเจียน ชีด เป็นลม ใจหวิวคล้ายหิวข้าวบ่อย

มะเร็งเต้านม คลำได้ก้อนที่เต้านมหัวนมบุ๋มหรือมีน้ำเหลือง หรือเลือดออกทางหัวนมต่อมาจะมีต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ข้างเดียวกัน โตผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ เช่น ผู้หญิงที่มีมารดาเป็นมะเร็ง เต้านมก่อนวัยหมดประจำเดือนหรือมีญาติพี่น้องเป็นโรคนี้หลังวัย ประจำเดือน ผู้หญิงอายุเกิน 50 ปี ที่ยังไม่มีบุตร ผู้หญิงที่มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 30 ปี ผู้หญิงที่มีประวัติเป็นโรคของเต้านมเรื้อรัง คนอ้วน ผู้ที่สัมผัสรังสี หรือดื่มเหล้าจัด

 มะเร็งปากมดลูก มักไม่มีอาการแสดง จนกระทั้งเป็นมากแล้วทำให้มีเลือดออกเวลาร่วมเพศ มีเลือดออกกะปริดกะปรอยทางช่องคลอด หรือมีตกขาวเรื้องรัง มีสาเหตุสัมพันธ์กับการติดเชื้อ เอชพีวี ของปากมดลูก ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับปัจจัยเสริมอื่นๆ เช่น การกินยาเม็ดคุมกำเนิด การสูบบุหรี่ เป้นต้นโรคนี้พบมากในผู้หญิงที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์อายุน้อย สามีหลายคนหรือสำส่อนทางเพศและในหญิงบริการ มะเร็งตับ

มะเร็งตับ เริ่มแรกมีอาการท้องอืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อยต่อมามีอาการปวดท้องและปวดหลังดีซ่าน ถ่ายอุจจาระสีชีดขาว เบื่ออาหาร น้ำหนักลด มีสาเหตุสัมพันธ์กับการสูบุหรี่ สารไนโตรซามีน สารไฮโดรคาร์บอน การกินอาหารพวกไขมันและโปรตีนสูงและอาจมีสัมพันธ์กับกรรมพันธ์ุ

มะเร็งปอด มีอาการไอเรื้อรัง น้ำหนักลด ไอออกเป็นเลือดปนเสมหะ มีสาเหตุสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ การสูดดมควันดำจากท่อไอเสียรถ เขม่าจากโรงงานสารใยหิน หรือฝุ่นนิกเกิล

มะเร็งผิวหนัง   ส่วนมากจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงของไฝ ปาน หรือจุดตกกะในคนสูงอายุ โดยมีอาการคัน แตกเป็นแผลเรื้อรังไม่ยอมหาย โดยไม่มีอาการเจ็บปวด ต่อมาแผลดตขึ้นเร็วและมีเลือดออกมี สาเหตุสัมพันธ์กับการถูกแดด (แสงอัลตราไวโอเลต) การกินยาที่เข้าสารหนู หรือน้ำสันดินที่มีผสมอยู่ในยาจีนยาไทย การสัมผัสสารหนูหรือน้ำมันดิน การระคายเรื้อรังต่อไฝ ปานหรือหูดที่มีอยู่ก่อน

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ กิฟฟารีน ที่แนะนำ 
1) สารสกัดจากชาเขียว อีจีชีจี มีสารยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ คือ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งถุงน้ำดี มะเร็งกระดูก มะเร็งตับอ่อน มะเร็งมดลูกและรังไข่ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งสมองEGCG (Gree Tea Extract Capsule) อี จี ซี จี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดจากชาเขียว ชนิดแคปซูล ตรา กิฟฟารีน ส่วนประกอบที่สำคัญ โดยประมาณใน 1 แคปซูล สารสกัดจากชาเขียว(อี จี ซี จี 94%) 150 มิลลิกรัม

วิธีรับประทาน วันละ 1 เเคปซูล พร้อมอาหาร

2) ขมิ้นชัน มีสารสำคัญยับยั้งเนื้องอกมดลูกของคน รวมทั้ง เซลล์มะเร็งเต้านม เซลล์มะเร็ง รังไข่ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับ มะเร็งหลอด อาหาร มะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด มะเร้งผิวหนัง มะเร็งสมอง มะเร็งต่อมน้ำเหลื่อง มะเร็งเม็ดเลือดขาว และยั้บยั้งเชื้อหูด เอชพีวี ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งของปากมดลูกได้Curcuma C-E เคอร์คิวมา ซี - อี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ขมิ้นชันผสมวิตามินซีและวิตามินอี ชนิดแคปซูล ตรา กิฟฟารีน ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ 1 แคปซูล ขมิ้นชันผง 30 มก. กรดแอสคอร์บิก 20 มก. วิตามินอี แอซีเทต 10 มก.

วิธีรับประทาน วันละ 1-3 เเคปซูล หลังอาหาร ขนาดบรรจุ 60 เเคปซูล

3) เห็ดหลินจือมีงานวิจัยใช่ร่วมรักษามะเร็งได้หลายชนิดและยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งต่อมลูกหมาก จะห้ามรับประทาน ถ้ากรณีมีตับอักเสบร่วมด้วยหรือมีเลือดออกง่ายหรือรับประทานยาต้านการเเข็งตัวของเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือด

ยาเห็ดหลินจือสกัด ตรา กิฟฟารีน เป็นยาแผนโบราณ ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ 1 แคปซูล เห็ดหลินจือสกัด 201 มก. สรรพคุณ บำรุงร่างกาย วิธีรับประทาน ครั้งละ 1 เเคปซูล วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร ขนาดบรรจุ 30 เเคปซูล/กล่อง สารอาหารบำรุงร่างกายสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อช่วยให้มีภูมิต้านทานและแข็งแรงมากขึ้น
บำรุงร่างกายด้วย ซุปราวิท โคลีนบี เลซิติน น้ำทับทิม น้ำวีทกราส สาหร่ายสไปรูไลน่า โซย่าเวย์โปรตีน

หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกิฟฟารีน มิใช่ยารักษาโรค ควรปรึกษาแพทย์ที่รักษาก่อนใช้ 

ชาเขียวอีจีซีจีแม็กซ์ ขนาด 30 แคปซูล ราคา 1,320 บาท
ขมิ้นชัน เคอคิวมาซีอี ขนาด 60 แคปซูล ราคา 240 บาท
ยาสกัดเห็ดหลินจือ ขนาด 30 แคปซูล ราคา 800 บาท
น้ำขิงผง ปราศจากน้ำตาล 1 กล่อง 10 ซอง ราคา 120 บาท

มีบริการเก็บเงินปลายทาง
สามารถนำรหัสสมาชิก 13106782 ไปซื้อได้ที่ช็อปกิฟฟารีน 
สั่งซื้อสินค้าสอบถามข้อมูลทักไลน์ได้เลยค่ะ @sunnygiff
เพิ่มเพื่อน